|
|
|
دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶   

در این اداره امور مربوط به فارغ التحصیلی  دانشجویان کارشناسی ، صدور مدارک فارغ التحصیلی  ، نظام وظیفه و همچنین انجام  ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود ، انتقالی و میهمان و نیز تشکیل پرونده برای آنها انجام میشود.

 

رئیس این اداره: خانم جلالی         

          

فهرست فعالیتهای این اداره به شرح زیر میباشد:

- صدور فرم تسویه حساب

- بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان

- صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی

- بررسی نحوه انجام تعهد خدمت دانش آموختگان بهره مند از مزایای آموزش رایگان

- محاسبه آموزش رایگان دانش آموختگان  ، دانشجویان انصرافی ، اخراجی  (روزانه)

- صدور گواهی لغو تعهد دانش آموختگان

- اعلام دوره ای لغو تعهد دانشجویان انصرافی،اخراجی،شاغل به تحصیل و دانش آموخته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

- صدور دانشنامه

- صدور ریز نمرات

- صدور تاییدیه تحصیلی بر اساس استعلام دانشگاهها و سازمانها

- ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود طبق دستورالعمل ثبت نام

-  ثبت نام و تشکیل پرونده برای دانشجویان انتقالی و میهمان

- درخواست معافیت تحصیلی از نظام وظیفه برای دانشجویان پسر

- درخواست لغو معافیت تحصیلی

- صدور کارت دانشجویی

- ارسال پرونده دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاهها

- بایگانی پرونده دانشجویان فارغ التحصیل

 

   ((راهنمای مراحل فارغ‌التحصیلی  و مدارک مورد نیاز))   دانلود فایل pdf راهنمای مراحل فارغ التحصیلی

 

 دریافت فرم تسویه حساب برای فارغ‌التحصیلی و شرایط آن

  دانشجویانی شرایط دریافت فرم تسویه حساب جهت انجام مراحل فارغ‌التحصیلی را دارند که :

  1- تمام دروس رشته خود را گذرانده و نمرات آنها ثبت نهایی شده باشد.

  2- اصل کارت دانشجویی را همراه داشته باشد.

  3- دانشجو شخصا جهت دریافت فرم تسویه حساب به اداره دانش‌آموختگان مراجعه نماید.

 مراحل انجام امور فارغ‌التحصیلی

  1- تسویه­ حساب با کلیه واحدهای ذکرشده درفرم بطوری که آخرین مرحله دانشکده/گروه آموزشی باشد.

  2- بررسی و تطبیق دروس گذرانده دانشجو با توجه به سرفصل دروس رشته دانشجو و صدور تأییدیه فارغ‌التحصیلی توسط دانشکده/گروه آموزشی و ارسال تاییدیه آن به اداره دانش‌آموختگان.

  3- بررسی مجدد دروس گذرانده و همچنین بررسی پرونده تحصیلی دانشجو توسط اداره دانش‌آموختگان و صدور گواهی موقت فارغ‌تحصیلی ، دانشنامه و یا نامه لغو معافیت تحصیلی با توجه به شرایط دانشجو که در ادامه شرایط دریافت آن به تفکیک توضیح داده شده است. (این مرحله با توجه به حساسیت و حجم­کار مدتی به طول می­انجامد - حدود یک هفته).

 توجه:       

 دانشجویان پسر که مشمول خدمت وظیفه هستند پس از تاریخ فارغ‌التحصیلی حداکثر یک سال فرصت دارند تا مراحل فارغ‌التحصیلی را به پایان برسانند و نامه لغو معافیت تحصیلی خود را به سازمان نظام وظیفه ارسال نمایند در غیر اینصورت از طرف سازمان وظیفه عمومی برای آنها غیبت در نظر گرفته خواهد شد . توضیح اینکه این فرصت برای دانشجویان اخراجی و انصرافی  هم یک سال است.

   دانشجویان بایستی در اسرع وقت جهت طی مراحل تسویه حساب و فارغ‌التحصیلی به اداره دانش آموختگان مراجعه نمایند چرا که در صورت ایجاد مشکلات احتمالی عواقب آن متوجه شخص دانشجوی فارغ التحصیل خواهد بود.

 گواهی موقت فارغ‌التحصیلی و شرایط دریافت آن  (قابل استفاده در داخل کشور و فاقد ارزش ترجمه)

 این گواهی برای فارغ‌التحصیلان دختر و یا پسرانی که دارای کارت معافیت دائم سربازی و یا کارت پایان خدمت سربازی باشند صادر می‌شود.                               

     مدارک مورد نیاز :  دو قطعه عکس 3 در 4 رنگی جدید -  اصل کارت ملی  - فیش واریزی به مبلغ 10000 ریال به حساب سیبا بانک ملی تفرش به شماره 2172015250005  بابت ابطال تمبر

              توجه: گواهی موقت فارغ‌التحصیلی فقط به شخص دانشجوی فارغ‌التحصیل پس از دریافت رسید تحویل می‌گردد.

 تبصره : گواهی موقت برای فارغ‌التحصیلان  پسرکه دارای شرایط ذیل باشند نیز صادر می‌شود.

  الف) فارغ‌التحصیلانی که برگه اعزام به خدمت آنها بدون مهرغیبت ازطرف سازمان نظام وظیفه صادر شده است میتوانند با ارائه اصل آن قبل از تاریخ اعزام به اداره دانش­آموختگان درخواست صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی بدهند.

 ب) فارغ التحصیلان مشغول انجام خدمت سربازی با ارائه نامه اشتغال به خدمت سربازی از یگان محل خدمت (بدون غیبت) نیز میتوانند با ارائه گواهی اشتغال به خدمت به اداره دانش آموختگان تقاضای صدور گاهی موقت فارغ التحصیلی داشته باشند.

 ج) دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل با ذکر شماره و تاریخ معافیت تحصیلی صادر شده از طرف دانشگاه محل تحصیل  مقطع کارشناسی ارشد هم میتوانند  گواهی موقت فارغ‌التحصیلی  دریافت نمایند.

  نامه لغو معافیت تحصیلی برای فارغ التحصیلان پسر مشمول خدمت نظام وظیفه

    فارغ التحصیلان  پسر که مشمول خدمت نظام وظیفه هستند پس از انجام مراحل فارغ‌التحصیلی بجای گواهی موقت فارغ‌التحصیلی  نامه‌ای خطاب به نظام وظیفه مبنی براتمام تحصیل دانشجو و لغو معافیت تحصیلی صادر می گردد و دانشجو برای انجام مراحل اعزام به خدمت سربازی آن را به سازمان نظام وظیفه ارائه می­نماید و پس از پایان خدمت سربازی با ارائه اصل کارت پایان خدمت به اداره دانش‌آموختگان می‌تواند درخواست گواهی موقت فارغ‌التحصیلی نماید.

توجه: نامه لغو معافیت تحصیلی فقط به شخص دانشجوی فارغ‌التحصیل پس از دریافت رسید تحویل می‌گردد.

 دانشنامه ، ریز نمرات و شرایط دریافت آن

     دانشنامه مدرک قطعی فارغ‌التحصیلی دانشجو محسوب می‌شود و بیشتر برای فارغ‌التحصیلانی که قصد ارائه مدرک فارغ‌التحصیلی خود  به خارج از کشور و ترجمه آن را دارند استفاده می‌شود و فارغ‌التحصیل برای دریافت آن لازم است شرایط زیر را دارا باشد .

  1.  اتمام دوران تعهد خدمت (کار در ایران) بابت آموزش رایگان

    این تعهد مربوط به دانشجویان روزانه که به صورت رایگان تحصیل نموده اند می‌شود که بایستی با توجه به سهمیه پذیرش خود در دانشگاه (منطقه 3،2،1،شاهد،...)، پس از فارغ‌التحصیلی مدت معینی را در ایران مشغول به کار بوده باشند .

   تصبره 1 : دانشجویان روزانه پذیرفته شده از منطقه 1 و شاهد  یک برابر مدت تحصیل تعهد خدمت در ایران دارند و دانشجویان پذیرفته شده منطقه 2 و 3 دو برابر مدت تحصیل تعهد خدمت در ایران دارند که برای انجام تعهد خدمت بایستی در سازمانهای دولتی و یا غیر دولتی مشغول به کار بوده و نامه‌ای از آن سازمان به همراه سوابق بیمه ای خطاب به دانشگاه مبنی بر اشتغال به کار با ذکر  تاریخ شروع و پایان ارائه نماید. (اشتغال پس از فارغ‌التحصیلی قابل قبول است)

  تبصره 2 :  فارغ­التحصیلان می‌توانند تعهد خدمت آموزش رایگان خود را به صورت نقدی نیز پرداخت نمایند که مبلغ آن با توجه به تعداد نیمسالهای تحصیلی ، رشته ، سال ورود ، سهمیه قبولی و همچنین بر اساس تعرفه‌ای که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می‌شود توسط اداره دانش‌آموختگان محاسبه شده و متقاضی دانش‌نامه به حساب سیبا شماره 2172019006002 نزد بانک ملی شعبه فردوسی کد 137  تحت عنوان درآمد اختصاصی سازمان امور دانشجویان وزرات علوم تحقیقات و فناوری  واریز می‌نماید.

   تبصره 3 : فارغ‌التحصیلانی که مشغول به کار نشده‌اند و جهت کاریابی به اداره کار و امور اجتماعی استان محل سکونت خود مراجعه نموده‌اند ، چنانچه حداقل یک سال از تاریخ فارغ‌التحصیلی آنان گذشته باشد و 6 ماه آن را در موقعیت کاریابی قرار گرفته و شغل مناسب با رشته تحصیلی آنان پیشنهاد نگردد ، می‌توانند گواهی عدم کاریابی را از اداره کار و امور اجتماعی دریافت و با ارائه آن به دانشگاه تعهد خود را لغو نمایند.

     2-  پرداخت کامل بدهی و تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان و ارائه نامه تسویه حساب آن به اداره دانش‌‌آموختگان .

     3-  داشتن شرایط دریافت گواهی موقت فارغ‌التحصیلی  که قبلا ذکر شد

     4-  تکمیل فرم درخواست صدور دانش‌نامه و همچنین فرم تسویه انجام تعهد آموزش رایگان.

     5- مدارک مورد نیاز

        5-1-  سه قطعه عکس 3 در 4 رنگی جدید

        5-2- اصل گواهی موقت فارغ‌التحصیلی که قبلا دریافت نموده است.

        5-3- اصل کارت ملی

       5-4- فیش واریزی به مبلغ 10000 ریال به حساب سیبا بانک ملی تفرش به شماره 2172015250005  بابت ابطال تمبر

       توجه:      دانش‌نامه و ریز‌نمرات فقط به شخص دانشجوی فارغ‌التحصیل پس از دریافت رسید تحویل می‌گردد.

           صدور دانش نامه با توجه به حساسیت و حجم کار نیاز به مدت بیشتری دارد که معمولاً تا10روز به طول می­انجامد.

 قابل توجه فارغ‌التحصیلانی که در مقطع کارشناسی‌ارشد پذیرفته میشوند

  الف) ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات برای دانشگاه پذیرفته شده در مقطع کارشناسی‌ارشد منوط به طی کامل مراحل فارغ‌التحصیلی و دریافت گواهی موقت فارغ‌التحصیلی و یا نامه لغو معافیت تحصیلی می‌باشد.

   ب) ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات دانشجویان روزانه که در مقطع کارشناسی ارشد دوره شبانه ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه پیام نور و دانشگاههای غیر دولتی پذیرفته شده‌اند منوط به تسویه‌حساب نقدی تعهد آموزش‌رایگان و یا اخذ تعهد محضری مبنی بر پرداخت نقدی مبلغ تعهد آموزش رایگان پس از فارغ‌التحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد است.

                                                                                                                                          اداره دانش‌آموختگان                           

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.