اطلاعیه ثبت نام پذبرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶(کارشناسی)

اطلاعیه ثبت نام پذبرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶(کارشناسی)

۰۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۱:۲۶ کد خبر : ۳۲۶۵ رویدادها
تعداد بازدید:۳۴۹

 اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت

مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال 96

*******************

به اطلاع پذیرفتهشدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمونسراسری میرساند در روزهای دوشنبه  96/11/9و سهشنبه 96/11/10 جهت ثبتنام با همراه داشتن مدارک ذیل به آموزش دانشگاه تفرش مراجعه نمایند.

 مدارک لازم:

1- اصل شناسنامه کپی از تمام صفحات آن به تعداد 5 سری (یک سری اداره آموزش مابقی سایر واحدها)

2- اصل کارت ملی و کپی از دو طرف آن به تعداد5 سری(دو سری آموزش مابقی سایر واحدها)

3- اصل گواهی موقت پایان دوره پیشدانشگاهی عکسدار با تاریخ قبولی حداکثر تا پایان شهریور 1396 به همراه 3 برگ کپی

4- اصل گواهی موقت پایان دوره متوسطه عکسدار به همراه یک برگ کپی

5- اصل ریزنمرات دوره پیشدانشگاهی با مهر و امضاء

6- اصل ریزنمرات دوره متوسطه با مهر و امضاء

 7-14 قطعه عکس4*3 رنگی جدید (6 قطعه اداره آموزش مابقی سایر واحدها)(شماره دانشجویی روز ثبتنام داده میشود پشت عکس قید شود.)

 8- فیش واریزی جهت صدور کارت دانشجویی الکترونیکی (پذیرفتهشدگان لازم است بابت صدور کارت دانشجویی الکترونیکی مبلغ 200000ریال به حساب شماره 2172015250005 سیبا بانک ملی شعبه تفرش به نام تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه تفرش واریزنمایند.(قابل واریز در تمام شعب بانک ملی کشوروهمراه داشتن اصل فیش هنگام ثبتنام)

امورآموزشی دانشگاه تفرش                    


۱ رای

نظر شما :