|
|
|
شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۶   
نوع خبر 
 
 
اطلاعیه پیش انتخاب واحد نیمسال آینده(دوم 96-95) و کنترل انتخاب واحد نیمسال جاری

 

پیش انتخاب‌واحد نیمسال آینده(دوم 96-95)

وکنترل انتخاب‌واحد نیمسال جاری

 

به اطلاع دانشجویان میرساند پیشانتخابواحد ترم آینده (دوم96-95) وکنترل انتخابواحد ترم جاری از تاریخ 29/8/95 لغایت24/9/95 خواهد بود که شیوه انجام آن به شرح زیر میباشد.(مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد)

1- لیست دروسی که در ترم بعد احتمال ارائه آن خواهد بود، در سایت گروه آموزشی شما اعلام میشود.

2- فرم پیشانتخابواحد و چارت رشتهتحصیلی شما نیز در سایت گروه موجود است که لازم است آنها را دانلود نمائید.

3- یک نسخه کارنامه کلی(کارنامه جدید) از پورتال آموزش تهیه کنید.         

4- نمره دروسی را که گذراندهاید با خودکار در چارت رشتهتحصیلی خود وارد نموده و برای دروس ترم جاری بجای نمره با مداد علامتPدرج نمائید.

5- با مراجعه به لیست دروسی که احتمال ارائه آنها در ترم آینده خواهد بود، درسهای مورد نظر خود را در فرم پیشانتخابواحد وارد نمائید.

6- با در دست داشتن فرم پیشانتخابواحد تکمیل شده، چارت رشتهتحصیلی کامل شده و پرینت کارنامه کلی(جدید) به استاد راهنمای محترم خود مراجعه تا بررسی لازم در خصوص دروس پیشنهادی ترم بعد و دروس انتخاب شده ترم جاری شما صورت پذیرد.

7- پس از تائید فرم پیشانتخابواحد و تأیید دروس انتخابی ترم جاری در کارنامه توسط استاد محترم راهنما، آنها را قبل از پایان مهلت پیش انتخابواحد تحویل کارشناس گروه آموزشی خود نمائید.

8- این پیشانتخابواحد به منزله انتخابواحد نبوده و لازم است طبق زمانبندی اعلام شده در تقویم آموزشی ترم آینده و با توجه به توصیههای استاد محترم راهنما به پورتال آموزش مراجعه و انتخابواحد ترم آینده را انجام دهید.

9- لازم است دروس انتخابی ترم آینده مطابق با پیشانتخابواحد تأیید شده توسط استاد محترم راهنما باشد.

10- پیشانتخابواحد برای همه دانشجویان الزامی است لذا در صورت عدم پیشانتخابواحد مجاز به انتخابواحد ترم آینده نخواهید بود.ضمناً مهلت پیش‌انتخاب واحد قابل تمدید نخواهد بود.                      

                                               لینک دانلود فرم پیش انتخاب واحد                                                                                                                          اداره کلآموزش                                                                                                                                          

 

 

يکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵  ۱۰:۴۸

آخرين تاريخ بازديد : جمعه ۴ فروردين ۱۳۹۶  ۱۸:۴۰:۴۵
تعداد بازديد از اين خبر : 684
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.