اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۰ کد : ۵۴۷۷ رویدادها
تعداد بازدید:۵۶۸

اطلاعیه حذف و اضافه  نیمسال اول(1399-1400)

(به صورت غیر حضوری )

حذف و اضافه  نیمسال اول (400-99با توجه به تقویم آموزشی دانشگاه طبق برنامه زمانبندی ذیل از طریق پورتال آموزشی انجام خواهد شد.

سال ورود

تاریخ حذف و اضافه اینترنتی

ساعت

ورودی 95 و ما قبل

سه شنبه 99/6/25

8:30

الی

12

ورودی 96

سه شنبه 99/6/25

13

الی

16

ورودی 97

چهارشنبه 99/6/26

8:30

الی

12

ورودی 98

چهارشنبه 99/6/26

13

الی

16

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین از ساعت 16 روز چهارشنبه 99/6/26 تا ساعت 24 همان روز حذف و اضافه برای همه دانشجویانی که به هر دلیل در فرصت تعیین شده موفق به حذف و اضافه نشدهاند (همه ورودی‌ها) باز خواهد بود.

بررسی مشکلات واحدگیری دانشجویان، گروه آموزشی مربوطه می باشد. بدیهی است درخواستهای ارائه شده پس از این تاریخ قابل بررسی نخواهد بود.

نکات بسیار مهم درخصوص حذف و اضافه:

  1. دانشجویان در مرحله حذف و اضافه مجاز به اخذ 2 درس، حذف 2 درس و تغییر گروه 1 درس  در صورت داشتن شرایط بوده و امکان انتخاب واحد برای آنان در این مرحله وجود نخواهد داشت