اطلاعیه حذف اضطراری کارشناسی (نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ )

اطلاعیه حذف اضطراری کارشناسی (نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ )

۲۳ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۶ کد : ۵۷۱۳ رویدادها
تعداد بازدید:۵۰۰

حذف اضطراری(کارشناسی)

(نیمسال اول400 ـ 99)

دانشجویانی که مایل به حذف اضطراری هستند میتوانند از ساعت8:30 روز شنبه مورخ 1399/09/29تا ساعت 15/30 روز  چهارشنبه مورخ 1399/10/03  به پورتال آموزش مراجعه نمایند.

دانشجویان ورودی 93 به بعد در صورتی که درس را بعد از سنوات مجاز اخذ نمایند مشمول پرداخت شهریه نیمسال خواهند شد .

توجه:

* امکان حذف اضطراری درسی که همنیاز درس دیگری است نمی‌باشد.

* دانشجویان فقط مجاز به حذف 2 درس غیر عملی میباشند بطوریکه تعداد واحد باقیمانده دانشجویان کمتر از 12 واحد نشود.

* امکان حذف اضطراری برای دانشجویان مدعی ترم آخر وجود ندارد .

* امکان حذف اضطراری برای دانشجویان ورودی سال 99  وجود ندارد0

اداره کل  آموزش دانشگاه


( ۴ )

نظر شما :