اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۰۵ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۸ کد : ۶۰۱۹ رویدادها
تعداد بازدید:۴۶۳

اطلاعیه حذف و اضافه  نیمسال اول (1401-1400)

حذف و اضافه  نیمسال اول (1401-1400با توجه به تقویم آموزشی دانشگاه طبق برنامه زمانبندی ذیل از طریق پورتال آموزشی انجام خواهد شد.

 

سال ورود

تاریخ حذف و اضافه اینترنتی

ساعت

ورودی 96 و ما قبل

سه شنبه 1400/06/23

8:30

الی

12

ورودی 97

سه شنبه 1400/06/23

13

الی

16

ورودی 98

چهارشنبه 1400/06/24

8:30

الی

12

ورودی 99

چهارشنبه 1400/06/24

13

الی

16

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین از ساعت 16 روز چهارشنبه 1400/06/24تا ساعت 24 همان روز حذف و اضافه برای همه دانشجویانی که به هر دلیل در فرصت تعیین شده موفق به حذف و اضافه نشدهاند (همه ورودی‌ها) باز خواهد بود.

بررسی مشکلات واحدگیری دانشجویان، گروه آموزشی مربوطه می باشد. بدیهی است درخواستهای ارائه شده پس از این تاریخ قابل بررسی نخواهد بود.

 
 

نکات بسیار مهم درخصوص انتخاب واحد:

  1. انتخاب واحد فقط از طریق پورتال و در تاریخهای اعلام شده صورت می‌گیرد و هیچگونه فرصت دیگری جهت  انتخاب واحد با تأخیر برای دانشجویانی که به هردلیل نسبت به انتخاب واحد خود اقدام ننمایند در نظر گرفته نخواهد شد.
  2. دانشجویان در مرحله حذف و اضافه مجاز به اخذ 2 درس، حذف 2 درس و تغییر گروه 1 درس در صورت داشتن شرایط بوده و امکان انتخاب واحد برای آنان در این مرحله وجود نخواهد داشت.
  3. رعایت کلیه موارد آموزشی در مرحله انتخاب واحد و حذف‌واضافه ازجمله پیشنیاز، همنیاز، تطابق درس از نظر تعداد واحد و نام درس با سرفصل دروس رشته دانشجو، تداخل برنامه هفتگی، تداخل  برنامه امتحانی، حداقل واحد و سقف واحد به عهده دانشجو  بوده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور، در هر زمان از ترم که مشخص شود (حتی زمان امتحان پایان‌ترم) درس غیر مجاز حذف خواهد شد.
  4. تمام دروسی که تحت عنوان دروس ارائه شده در پورتال آموزشی نمایش داده میشود مربوط به رشته شما نیست لذا دانشجویان دقت نمایند دروس انتخابی دقیقاً مطابق با سرفصل دروس رشته آنها باشد. دانشجویان رشته فیزیک ورودی 94 به بعددروسی که  که عبارت ( 94 به بعد ) و رشته نقشه برداری (ورودی 95 به بعد ) دروسی که عبارت (95 به بعد )مشخص شده اخذ نمایند.
  5. در مرحله حذف و اضافه امکان حذف دروسی که تعداد دانشجوی ثبتنامی در آن برابر و با کمتر از حدنصاب باشد، نخواهد بود.
  6. در دروس انتخابی امکان حذف و حذف اضطراری د رسی که همنیاز درس دیگری است نخواهد بود.
  7. بدلیل امکان تغییر برنامه هفتگی و امتحانی برخی از دروس از طرف گروههای آموزشی، دانشجویان موظف هستند در مرحله حذف و اضافه و پس از آن حتما دروس انتخابی خود را دقیقاً کنترل و بررسی کنند در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه عدم اطلاع از تداخل برنامه هفتگی و امتحانی و یا حذف دروس بدلیل به حد نصاب نرسیدن به عهده دانشجو می باشد.
  8. دانشجویان میبایست به اطلاعیههایی که در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه  در سایت دانشگاه صفحه معاونت آموزشی و یا صفحه گروههای آموزشی اعلام میگردد، توجه نمایند.
  9. دانشجویان شبانه لازم است قبل از انتخاب واحد حداکثر تا تاریخ 1400/06/15جهت تسویه حساب شهریه و پرداخت علی الحساب نیمسال مذکور اقدام نمایند.    

  اداره کل آموزش دانشگاه


( ۱ )

نظر شما :