اطلاعیه حذف اضطراری (کارشناسی) نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه حذف اضطراری (کارشناسی) نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه حذف اضطراری (کارشناسی) نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۰۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۶۳

حذف اضطراری(کارشناسی)

(نیمسال دوم1401 ـ 1400)

دانشجویانی که مایل به حذف اضطراری هستند میتوانند از ساعت8:30 روز دوشنبه مورخ 1401/03/16
تا ساعت 15/30 روز
سهشنبه مورخ 1401/03/17  به پورتال آموزش مراجعه نمایند.

دانشجویان ورودی 93 به بعد در صورتی که درس را بعد از سنوات مجاز اخذ نمایند مشمول پرداخت شهریه نیمسال خواهند شد .

توجه:

* امکان حذف اضطراری درسی که همنیاز درس دیگری است نمی‌باشد.

* دانشجویان فقط مجاز به حذف 2 درس غیر عملی میباشند بطوریکه تعداد واحد باقیمانده دانشجویان کمتر از 12 واحد نشود.

* امکان حذف اضطراری برای دانشجویان مدعی ترم آخر وجود ندارد .

اداره کل  آموزش دانشگاه


( ۲ )

نظر شما :