اطلاعیه مهلت پروژه کارشناسی

اطلاعیه مهلت پروژه کارشناسی

۰۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۲:۳۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۶۷۴

اطلاعیه  انتخاب واحد و مهلت ارسال پروژه کارشناسی

انتخاب واحد پروژه در ترمهای اول و دوم همزمان با سایر دروس اخذ خواهد شد و برای ترم تابستان اخذ واحد پروژه  در اردیبهشت‌ ماه (طبق اعلام قبلی از طریق پورتال) خواهد بود.

مطابق با  مصوبه شورای آموزشی  مورخ 1401/02/26  ، مهلت انجام پروژه کارشناسی اگر در jتابستان و یا در ترم اول ( شهریور ماه ) اخذ شده باشد تا 15 بهمن همان سال و اگر در ترم دوم  ( بهمن ماه ) اخذ گردد تا 15شهریور سال بعد  خواهد بود.

در صورت عدم وصول نمره تا پایان مهلت تعیین شده نمره صفر غیبت  ( غیر قابل حذف از کارنامه )  درج خواهد شد  .

لازم به ذکر است پس از درج نمره صفر غیبت ، دوباره واحد پروژه توسط دانشجو اخذ خواهد شد .( طبق زمانبدی فوق الذکر و در صورت داشتن سنوات)

انتخاب موضوع  پروژه با نظارت و هماهنگی گروههای آموزشی صورت می‌پذیرد.

اداره آموزش       


( ۱۵ )

نظر شما :