اصلاحیه حذف و اضافه نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۲۳ تیر ۱۴۰۱ | ۱۱:۲۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۴۸

اطلاعیه حذف و اضافه  نیمسال اول (1402-1401)

حذف و اضافه  نیمسال اول (1402-1401با توجه به تقویم آموزشی دانشگاه طبق برنامه زمانبندی ذیل از طریق پورتال آموزشی انجام خواهد شد.

 

سال ورود

تاریخ حذف و اضافه اینترنتی

ساعت

ورودی 97 و ما قبل

سه شنبه 1401/06/29

8:30

الی

12

ورودی 98

سه شنبه 1401/06/29

13

الی

16

ورودی 99

چهار شنبه 1401/06/30

8:30

الی

12

ورودی 1400

چهار شنبه 1401/06/30

13

الی

16

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین از ساعت 16 روز چهار شنبه 1401/06/30تا ساعت 24 همان روز حذف و اضافه برای همه دانشجویانی که به هر دلیل در

فرصت تعیین شده موفق به حذف و اضافه نشدهاند (همه ورودی‌ها) باز خواهد بود.

بررسی مشکلات واحدگیری دانشجویان، گروه آموزشی مربوطه می باشد. بدیهی است درخواستهای ارائه شده پس از این تاریخ قابل

بررسی نخواهد بود.

شروع کلاس ها : یکشنبه 27 شهریور ماه

نکات بسیار مهم درخصوص حذف و اضافه:

  1. دانشجویان در مرحله حذف و اضافه مجاز به اخذ 2 درس، حذف 2 درس و تغییر گروه 1 درس  در صورت داشتن شرایط بوده و امکان انتخاب واحد برای آنان در این مرحله وجود نخواهد داشت.
  2. درمرحله حذف و اضافه برای تغییر گروه درسی که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نیاز به حذف درس و سپس اخذ گروه جدید نیست بلکه کافی است با استفاده از ستون تغییر گروه، گروه جدید را ثبت نمود.
  3. رعایت کلیه موارد آموزشی در مرحله انتخاب واحد و حذف‌واضافه ازجمله پیشنیاز، همنیاز، تطابق درس از نظر تعداد واحد و نام درس با سرفصل دروس رشته دانشجو، تداخل برنامه هفتگی، تداخل  برنامه امتحانی حداقل واحد و سقف واحد به عهده دانشجو  بوده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور، در هر زمان از ترم که مشخص شود (حتی زمان امتحان پایان‌ترم) درس غیر مجاز حذف خواهد شد.
  4. در مرحله حذف و اضافه امکان حذف دروسی که تعداد دانشجوی ثبتنامی در آن کمتر از حدنصاب باشد، نخواهد بود.
  5. در دروس انتخابی امکان حذف  و حذف اضطراری درسی که همنیاز درس دیگری است نخواهد بود.
  6. تمام دروسی که تحت عنوان دروس ارائه شده در پورتال آموزشی نمایش داده میشود مربوط به رشته شما نیست لذا دانشجویان دقت نمایند دروس انتخابی دقیقاً مطابق با سرفصل دروس رشته آنها باشد. دانشجویان رشته فیزیک ورودی 94 به بعددروسی که  که عبارت ( 94 به بعد ) و رشته نقشه برداری (ورودی 95 به بعد ) دروسی که عبارت (95 به بعد ) و یا رشته مکانیک (ورودی 1400 به بعد ) مشخص شده اخذ نمایند  .
  7. بدلیل امکان تغییر برنامه هفتگی و امتحانی برخی از دروس از طرف گروههای آموزشی، دانشجویان موظف هستند در مرحله حذف و اضافه و پس از آن حتما دروس انتخابی خود را دقیقاً کنترل و بررسی کنند در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه عدم اطلاع از تداخل برنامه هفتگی و امتحانی و یا حذف دروس بدلیل به حد نصاب نرسیدن به عهده دانشجو می باشد .
  8.  دانشجویان میبایست به اطلاعیههایی که در هنگام انتخاب واحد و حذف و اضافه در سایت دانشگاه صفحه معاونت آموزشی و یا صفحه گروههای آموزشی اعلام میگردد، توجه نمایند.                                                                                                                                                          

 

اداره کل آموزش دانشگاه                                                                                       

 
 
                                                                                     


( ۱ )

نظر شما :