تغییر زمان حذف اضطراری

تغییر زمان حذف اضطراری دانشگاه

۱۴ آذر ۱۴۰۱ | ۲۳:۲۸ رویدادها
تعداد بازدید:۵۱۸

با توجه به بروزرسانی پورتال آموزشی دانشگاه و تغییر سیستم به هم آوا تاریخ حذف اضطراری به شرح ذیل تغییر یافت .

دانشجویانی که مایل به حذف اضطراری هستند میتوانند از ساعت8:30 روز یکشنبه مورخ 27/09/1401
تا ساعت 30/15 روز
دوشنبه مورخ 28/09/1401  به پورتال آموزش مراجعه نمایند.

دانشجویان ورودی 93 به بعد در صورتی که درس را بعد از سنوات مجاز اخذ نمایند مشمول پرداخت شهریه نیمسال خواهند شد .

توجه:

* امکان حذف اضطراری درسی که همنیاز درس دیگری است نمی‌باشد.

* دانشجویان فقط مجاز به حذف 1درس غیر عملی میباشند بطوریکه تعداد واحد باقیمانده دانشجویان کمتر از 12 واحد نشود.

* امکان حذف اضطراری برای دانشجویان مدعی ترم آخر وجود ندارد .

اداره کل  آموزش دانشگاه


نظر شما :