گواهی موقت فارغ التحصیلی

تعداد بازدید:۲۸۱۲۴

این گواهی به فارغ‌التحصیلانی که فاقد شرایط دریافت دانشنامه (دارای تعهد خدمت در ایران، بدهی به صندوق رفاه دانشجویی) هستد تعلق میگیرد و پس از طی مراحل اولیه فارغ التحصیلی برای فارغ التحصیلان خانم و یا آقایانی که دارای کارت معافیت دائم سربازی و یا کارت پایان خدمت سربازی باشند صادر می‌شود. (معتبر در داخل کشور و فاقد ارزش ترجمه)  

(برای اطلاع دقیق از شرایط دریافت دانشنامه به صفحه آن مراجعه کنید.)

تبصره : گواهی موقت برای فارغ‌التحصیلان آقا که دارای شرایط ذیل باشند نیز صادر می‌شود.

  الف) فارغ‌التحصیلانی که برگه اعزام به خدمت آنها بدون مهرغیبت ازطرف سازمان نظام وظیفه صادر شده است میتوانند با ارائه اصل آن قبل از تاریخ اعزام به اداره دانش­ آموختگان درخواست صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی بدهند.

 ب) فارغ التحصیلان مشغول انجام خدمت سربازی با ارائه نامه اشتغال به خدمت سربازی از یگان محل خدمت (بدون غیبت) نیز میتوانند با ارائه گواهی اشتغال به خدمت به اداره دانش آموختگان تقاضای صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی داشته باشند.

 ج) دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع بالاتر با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل با ذکر شماره و تاریخ معافیت تحصیلی میتوانند گواهی موقت فارغ‌التحصیلی  دریافت نمایند.

                          

     مدارک مورد نیاز : دو قطعه عکس 3 در 4 رنگی جدید -  اصل کارت ملی  - فیش واریزی به مبلغ 10000 ریال به حساب سیبا بانک ملی تفرش به شماره 2172015250005  بابت ابطال تمبر

   توجه: گواهی موقت فارغ‌التحصیلی فقط به شخص دانشجوی فارغ‌التحصیل پس از دریافت رسید تحویل می‌گردد.