آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۴۵۹۲

جهت دسترسی به آیین نامه های دوره کارشناسی ارشد به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://education.tafreshu.ac.ir/fa/regulation/category/56/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF

جهت دسترسی به آیین نامه های دوره دکتری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://education.tafreshu.ac.ir/fa/regulation/category/57/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۲