ارتباط با ما

آدرس: تفرش- ابتدای جاده تهران-دانشگاه تفرش-ساختمان شماره یک ( دانشکده فنی و مهندسی) -طبقه سوم-اداره کل تحصیلات تکمیلی

تلفن: 36228538-086

        086-36241269

آدرس پست الکترونیکی: postgrad@tafreshu.ac.ir