ایمیل های ضروری اداره آموزش

تعداد بازدید:۶۸۷

 

 

جهت درخواست، پیگیری و انجام کلیه امور فارغ‌التحصیلی(لیست امور مربوط به این قسمت در وب سایت دانشگاه موجود است) از طریق ایمیل زیر پیگیری ‌شود:

  (سرکار خانم کلانتری)

Graduated@tafreshu.ac.ir

 جهت درخواست، پیگیری و انجام کلیه امور امتحانات(لیست امور مربوط به این قسمت در وب سایت دانشگاه موجود است)از طریق ایمیل زیر پیگیری شود:

(جناب آقای حمید عزیزی)

Emtehanat@tafreshu.ac.ir

جهت درخواست، پیگیری و انجام کلیه امور حین تحصیل دانشجویان (لیست امور مربوط به این قسمت در وب سایت دانشگاه موجود است) از طریق ایمیل زیر پیگیری شود:

 (سرکار خانم جوهریان)

Amozesh@tafreshu.ac.ir

جهت دریافت گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان حین تحصیل کارشناسی از طریق ایمیل زیرپیگیری شود:

(سرکار خانم عابدینی)
gavahi@tafreshu.ac.ir

جهت درخواست و پیگیری انجام امور مربوط به انصراف از تحصیل و اخراج دانشجویان کارشناسی از طریق ایمیل زیر پیگیری شود‌:

(سرکار خانم جوهریان)
edu.sys@tafreshu.ac.ir

 

 لذا خواهشمند است فقط از طریق ایمیل‌های معرفی شده پیگیر امور آموزشی خود باشید.

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۱