معرفی معاونت

تعداد بازدید:۴۱۷

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر علی کاظمی

تحصیلات: دکترای مهندسی برق-کنترل

مرتبه علمی: دانشیار

وب سایت: http://faculty.tafreshu.ac.ir/kazemy/fa

ایمیل: kazemy@tafreshu.ac.ir

تلفن دفتر: 08636241267

شماره فکس دفتر: 08636227420