تاریخچه

تعداد بازدید:۱۱۳

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تفرش

مهمترین فعالیت‏های دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، صورت می‏پذیرد.

هدفها و وظایف

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تفرش، با پیروی از رویکرد پرورش دانشجویانی که ضمن تسلط بر قلمرو رشته تحصیلی خود، انسانهایی متعهد نسبت به جامعه خود و شهروندانی رشید، مؤمن و متخلق باشند، هدفها و برنامههای خود را در چارچوب استانداردهای جهانی آموزش تنظیم کرده است.

برنامهها و فعالیتهای حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی وسیع و دربردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت دانشگاه است. این حوزه وظیفه سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد گروههای آموزشی و دانشکده‌ها بر عهده دارد؛ ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی اعضای هیئت‌ علمی و مدیران آموزشی؛ طراحی و اجرای برنامه‌های رشد و ارتقای اعضای هیئت علمی؛ بازنگری و اصلاح برنامه درسی؛ برنامهریزی توسعه رشتههای تحصیلی؛ شناسایی، خوشهبندی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان؛ طراحی دوره تحصیلی، تولید محتوا، و اجرای برنامههای آموزش الکترونیکی؛ مدیریت خدمات آموزشی؛ مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی، نیز از جمله وظایف دیگر حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی است. دبیرخانههای هیئت‌ ممیزه و هیئت اجرایی جذب دانشگاه نیز در حوزه این معاونت مستقر است.

 

معاونان آموزشی دانشگاه از سال 66 تا کنون

نام و نام خانوادگی

آغاز تصدی

پایان تصدی

 

نبی اله گودرز چگینی

احمد عبدالهی

مالیان

اسماعیل نظری کیارشی

   

علی پارسیان

 

1392/06

مهدی جعفری پناه

1392/06

1396/01

اسماعیل نظری کیارشی

1396/01

1400/10

علی کاظمی

1400/10

ادامه دارد