شوراها و کارگروه ها

تعداد بازدید:۴۰۵

شورای آموزشی دانشگاه

شورای آموزشی دانشگاه برای تهیه و تنظیم برنامه‎های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه، کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه فعالیت‎های آموزشی با حضور معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، معاونان آموزشی دانشکده‎ها، مدیر امور آموزشی دانشگاه و دو تا چهار تن از اعضای هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و تصویب شورای دانشگاه تشکیل می‎شود. وظایف این شورا عبارت است از:

 • تهیه و پیشنهاد آیین نامه‎های مختلف آموزشی، با همکاری مسئولان ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن
 •  تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه‎های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
 •  انجام بررسی‎های لازم و تصمیم گیری درباره فعالیت‎های آموزشی
 •  تعیین ضوابط ناظر بر دوره‎های کارشناسی ارشد و دکتری
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه‎های درسی و امتحانی
 • برقراری ارتباط با دانشگاه‎های داخلی و خارجی برای جلب همکاری آنان در زمینه‎های گوناگون آموزشی
 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه‎های آموزشی، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه
 • اجرای دوره‎های کوتاه مدت آموزشی
 • اطمینان یافتن از اجرای درست وظایف واحد‎های وابسته از طریق اعمال نظارت مستقیم برکار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحدها
 • ایجاد زمینه رشد خدمات رایانه‎ای برای پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه.

 

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای تهیه و تنظیم برنامه‎های آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه، کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه فعالیت‎های آموزشی با حضور معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، روسای دانشکده ها و مدیران گروه ها، مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل می‎شود. وظایف این شورا عبارت است از:

 • تدوین و پیشنهاد برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 •  تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد
 •  پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چارچوب برنامه مصوب به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیت ها دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
 •  تعیین استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در بدو ورود
 •  برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی
 •  بررسی و اظهار نظر در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 •  بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس
 •  بررسی کیفیت آموزش و اساتید دوره های تحصیلات تکمیلی
 •  پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های جدید تحصیلات تکمیلی به شورای دانشگاه
 •  تصویب استاد راهنما و مشاور پیشنهادی
 • تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد
 •  تعیین اعضاء هیأت داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه
 •  تعیین زمان دفاع از پایان نامه دانشجویان بر اساس گزارش پایان کار استاد راهنما
 •  نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی
 •  دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر سه ماه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 •  رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پایان نامه
 •  تدوین راهنمای نگارش پایان نامه
 •  طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 •  تدوین گزارش دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها، مقاطع و برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف
 •  پیشنهاد راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود
 • موافقت با فرصت تحصیلی اضافی/ مرخصی تحصیلی/ مهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد در چهارچوب آیین نامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا

 

کمیته ترفیعات دانشگاه

این کمیته عهده‎‎دار بررسی فعالیت‌‎های آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس آیین نامه اجرایی خدمت موظف اعضای هیات علمی می‎باشد. ترکیب این کمیته شامل رئیس دانشگاه (یا یکی از اعضای هیات علمی به انتخاب ایشان) معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر  دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه می‎باشد.

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۲