مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تعداد بازدید:۱۹۹

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر محمد جواد عبدالهی فرد

تحصیلات: دکترای مهندسی برق-الکترونیک

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن دفتر:08636241273 ، 08636241274

وب سایت: http://faculty.tafreshu.ac.ir/abdollahifard/fa