تاریخچه

تعداد بازدید:۸۴

تاریخچه تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تحصیلات تکمیلی دانشگاه تفرش از سال 1384 فعالیت خود را شروع نموده است. اهم وظایف و مسئولیت های این حوزه به شرح ذیل است:

الف- اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ب- بررسی، تدوین، پیشنهاد و ارزشیابی برنامهها و روشهای آموزش تحصیلات تکمیلی و نظارت بر کیفیت دوره ها و اعضای هیأت علمی فعال در آن دوره ها و ارائه گزارش به شورای دانشگاه.

ج- سیاستگذاری وبرنامه ریزی برای گسترش دورههای تحصیلات تکمیلی دردانشگاه و اجرای دوره های کوتاه مدت تخصصی.

د- ایجاد هماهنگی در ایجاد برنامهها و خطمشیهای کلی هیأت رئیسه دانشگاه در رابطه با اعتلای سطح کیفی و کمی آموزشهای تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد.

ه- نظارت بر حسن اجرای ضوابط و برنامههای آموزشی و پژوهشی و همچنین نظارت بر برگزاری امتحانات دوره کارشناسی ارشد.

و- بررسی و اظهار نظر در مورد موضوعاتی که از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیأت رئیسه یا رئیس دانشگاه به شورای تحصیلات تکمیلی ارجاع میشود.

ز- سیاستگذاری در مورد تأمین و جذب اعضای هیأت علمی موردنیاز دانشگاه در دوره های تحصیلات تکمیلی.

ح- بررسی صلاحیتهای آموزشی گروه هایی که برای تأسیس رشته و یا دوره و یا پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اعلام آمادگی می کنند و پیشنهادات توجیهی خود را به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه مینمایند.

ط- تصویب موضوع پایان نامه ها

هم اکنون دانشگاه تفرش در 16 رشته تحصیلی به شرح ذیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد:

1-    فیزیک گرایش هسته ای

2-    فیزیک گرایش ذرات بنیادی ونظریه میدانها

3-    ریاضی محض گرایش هندسه

4-    ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

5-    مهندسی برق الکترونیک

6-    مهندسی برق کنترل

7-    مهندسی برق قدرت گرایش ماشینهای الکتریکی والکترونیک قدرت

8-    مهندسی برق قدرت گرایش سیستم های قدرت

9-    مهندسی عمران سازه

10- مهندسی عمران مکانیک خاک و پی

11- مهندسی عمران نقشه برداری گرایش فتوگرامتری

12- مهندسی صنایع صنایع

13- مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری 

14-مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

15- فیزیک گرایش اتمی و مولکولی

16- ریاضی کاربردی

همچنین دانشگاه تفرش در دو رشته-گرایش زیر دانشجوی دکترا می‌پذیرد:

1- مهندسی برق گرایش کنترل

2- ریاضی گرایش گراف