معرفی مدیر

تعداد بازدید:۹۶

مدیر امور آموزش های مجازی و کاربردی دانشگاه

دکتر سجاد صدر

تحصیلات: دکترای مهندسی برق-قدرت

مرتبه علمی: استادیار

تلفن دفتر:08636241273 ، 08636241274

وب سایت: http://faculty.tafreshu.ac.ir/sadr/fa