مدیر آموزش

تعداد بازدید:۸۱

مدیر امور آموزشی دانشگاه

دکتر ابوالفضل حسنی بافرانی

تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک

مرتبه علمی: استادیار

تلفن دفتر:08636241273 ، 08636241274

وب سایت: http://faculty.tafreshu.ac.ir/baferani/fa