معرفی اداره امور آموزشی

تعداد بازدید:۸۰۱

اداره کل آموزش دانشگاه مسئول اجرای موارد آموزشی دانشجویان کارشناسی بر اساس آیین نامه آموزشی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مصوبات شورای آموزشی بوده و همچنین نظارت بر حسن اجرای موارد آموزشی را به عهده دارد. در حال حاضر تعداد 8 رشته کارشناسی در این دانشگاه فعال میباشد که عبارتند از:

 • مهندسی برق
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی عمران
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
 • مهندسی شیمی
 • ریاضی کاربردی
 • فیزیک   

 

این اداره کل از واحدهای مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از:

الف) اداره خدمات آموزشی: 

در این واحد نظارت بر کلیه امور آموزشی دانشجویان در کل دوره تحصیل طبق آیین نامه آموزشی، بخشنامه ها و دستورالعمل های آموزشی صورت می گیرد. فعالیت های این واحد به شرح زیر میباشد:

 • برنامه ریزی و نظارت بر انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراری؛
 • تهیه و پیشنهاد تقویم آموزشی و اعلام آن به دانشکده ها و دانشجویان؛
 • بررسی درخواست های آموزشی دانشجویان و در صورت لزوم ارجاع آن به شورا؛
 • بررسی کلی وضعیت انتخاب واحد دانشجویان از نظر آیین نامه آموزشی و سرفصل دروس؛
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان؛
 • تخصیص کلاس برای دروس ارائه شده و نظارت بر امور کلاس ها؛
 • امور مربوط به درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان؛
 • بررسی درخواست های تغییر رشته و انجام امور مربوط به آن؛
 • بررسی درخواست های مرخصی تحصیلی و انجام  امور مربوط به آن؛
 • بررسی درخواست های حذف ترم دانشجویان و انجام امور مربوط به آن؛
 • بررسی درخواست انصراف از تحصیل؛
 • بایگانی آموزشی.

 

ب) اداره دانش آموختگان و پذیرش: 

در این اداره امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان، صدور مدارک فارغ التحصیلی و نظام وظیفه، انجام ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود، انتقالی و میهمان، و همچنین تشکیل پرونده برای آن ها انجام می شود. فهرست فعالیت های این اداره به شرح زیر میباشد:

 • صدور فرم تسویه حساب؛
 • بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان؛
 • صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی؛
 • بررسی نحوه انجام تعهد خدمت دانش آموختگان بهره مند از مزایای آموزش رایگان؛
 • محاسبه آموزش رایگان دانش آموختگان، و دانشجویان انصرافی و اخراجی  (روزانه)؛
 • صدور گواهی لغو تعهد دانش آموختگان؛
 • اعلام دوره ای لغو تعهد دانشجویان انصرافی، اخراجی، شاغل به تحصیل و دانش آموخته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
 • صدور دانشنامه؛
 • صدور ریز نمرات؛
 • صدور تاییدیه تحصیلی بر اساس استعلام دانشگاه ها و سازمان ها؛
 • درخواست معافیت تحصیلی از نظام وظیفه برای دانشجویان آقا؛
 • درخواست لغو معافیت تحصیلی؛
 • ارسال پرونده دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاه ها؛
 • بایگانی پرونده دانشجویان فارغ التحصیل.

 

پ) واحد امتحانات: 

در این واحد امور مربوط به امتحانات و نمرات، و همچنین ارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان صورت می پذیرد. فهرست فعالیت های این بخش به شرح زیر می باشد:

 • تدارک و برنامه ریزی برگزاری امتحانات پایان ترم (صدور کارت امتحان، کلاس بندی، تخصیص شماره صندلی، تعیین مراقب، سوالات و ...)؛
 • پیگیری ثبت نمرات توسط استادان محترم؛
 • آماده سازی سیستم برای ثبت نمرات؛
 • ثبت غیبت های امتحانی دانشجویان؛
 • ثبت غیبت بیش از حد مجاز کلاسی دانشجویان (3/16)؛
 • تطبیق و برابر سازی دروس دانشجویان انتقالی، تغییر رشته و انصرافی و ثبت نمره آن؛
 • بررسی و ثبت دروس و نمرات دانشجویان میهمان در سایر دانشگاه ها؛
 • ارسال نمرات دانشجویان میهمان از سایر دانشگاه ها؛
 • صدور مجوز و لیست نمره معرفی به استاد و تکدرس؛
 • بررسی انواع فرم های معدل و تعداد واحد (وام، ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد، ثبت نام  پذیرفته شدگان ارشد و ...)؛
 • بررسی و ارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی؛
 • صدور احکام دانشجویان مشروط و محروم از تحصیل؛
 • بررسی و آماده کردن فرم جهت پرونده های قابل طرح در کمیسیون موارد خاص.

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۴۰۲