مدیر امور آموزشی

تعداد بازدید:۱۰۵۱

دکتر ابوالفضل حسنی بافرانی

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی؛ دانشگاه رازی کرمانشاه؛ 1386

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی؛ دانشگاه باهنر کرمان؛ 1389

دکترای تخصصی (PhD) مهندسی مکانیک-دینامیک، کنترل ارتعاشات؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 1395

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: Baferani@tafreshu.ac.ir

تلفن دفتر: 36241273 - 086

وب سایت: http://faculty.tafreshu.ac.ir/baferani/fa  

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۴۰۲