کارمندان اداره امور آموزشی

تعداد بازدید:۱۳۰۴

آقای حمید عزیزی

سمت:

معاون مدیر امور آموزشی

 کارشناس مسئول امتحانات، ثبت نمرات و تطبیق واحد

پست الکترونیکی: emtehanat@tafreshu.ac.ir

شماره تماس : 36241273 - 086

 


 

خانم زهره جوهریان

سمت: کارشناس مسئول اداره امور آموزشی- امور حین تحصیل، انتقال و میهمانی

پست الکترونیکی: amozesh@tafreshu.ac.ir

شماره تماس : 36241618 - 086 

 


 

خانم سمیه جوکار دریسی

کارشناس مسئول اداره امور آموزشی- امور پذیرش، ثبت نام، انصراف از تحصیل و اخراج

پست الکترونیکی: Register@tafreshu.ac.ir

شماره تماس: 36241617 - 086

 


 

خانم عابدینی

سمت: کارشناس دبیرخانه آموزش

کارشناس صدور گواهی اشتغال به تحصیل

پست الکترونیکیgavahi@tafreshu.ac.ir

شماره تماس : 36241243 - 086 

 


 

آقای مظاهر محسنی

سمت: کارشناس دبیرخانه آموزش

کارشناس صدور گواهی اشتغال به تحصیل

پست الکترونیکیgavahi@tafreshu.ac.ir

شماره تماس : 36241243 - 086 

 


 

آقای مهدی محمدی مقدم

سمت: کارشناس نظام وظیفه، انفورماتیک، کار دانشجویی و امور مربوط به دانشجویان ارائه دهنده حل تمرین

شماره تماس:

36241269 - 086

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۴۰۲