معرفی گروه آموزش های آزاد و مجازی

تعداد بازدید:۹۱۳

دفتر آموزش‌ های آزاد و مجازی به منظور تداوم بخشیدن و همگانی کردن آموزش عالی، که از مسئولیت‌ های اساسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، دوره‌ های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت را اجرا می‌ نماید. این دوره ها با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌ شود و به دانش آموختگان گواهی گذراندن دوره بدون استفاده از عناوین رسمی دانشگاهی (مانند کاردانی، کارشناسی و ... یا معادل آنها) اعطا می‌ گردد. این گواهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه تفرش است.

 
اهداف ایجاد دوره:

 1. کمک به ارتقاء سطح دانش و فرهنگ در جامعه؛
 2. ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی؛
 3. تصمیم به توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی؛
 4. کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی؛
 5. ارائه آموزش‌ های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی؛
 6. رفع نیازهای مهارتی بخشی از بازار کار؛

 

شرح وظایف:      

 1. برنامه ریزی و برگزاری فرایند دوره‌ های آموزشی کوتاه مدت حضوری و /یا مجازی تخصصی برای اساتید، مدیران، کارشناسان و کارمندان سازمان های دولتی و غیر دولتی براساس بررسی‌ نیاز سنجی های انجام شده به منظور ارتقاء مهارت‌ ها و دانش حرفه‌ای؛
 2. برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه و متناسب با نیازهای جامعه؛
 3. برگزاری دوره‌ های آموزشی کوتاه مدت عمومی و تخصصی برای اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی در چارچوب مقررات کشور به صورت حضوری و یا مجازی؛
 4. برقراری ارتباط با سایر بخش های دانشگاه و نیز مراکز دولتی و غیر دولتی به منظور نیازسنجی آموزشی و تعیین نوع و برنامه درسی دوره های آموزشی؛
 5. برگزاری دوره های آموزشی آزاد به پیشنهاد اعضای هیات علمی دانشگاه ها و با استفاده از امکانات مرکز؛
 6. بهره مندی از اعضای هیات علمی دانشگاه و سایر مدرسین جهت اجرای دوره های آموزشی آزاد؛
 7. آماده سازی شرایط انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری جهت برگزاری دوره های آموزشی آزاد با همکاری دفتر حقوقی؛
 8. انجام امور اطلاع رسانی دوره های آموزشی از طریق پایگاه اینترنتی مرکز و روش های تبلیغاتی مناسب؛
 9. تهیه و تنظیم قراردادهای حق التدریس مدرسین در دوره های آموزشی برگزار شده؛
 10. تهیه و اجرای فرایندهای لازم جهت ارائه دوره های آموزشی آزاد و تک درس های مجازی؛
 11. برگزاری دوره‌های رسمی دانشگاهی مصوب (کارشناسی و کارشناسی ارشد) به صورت مجازی مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 12. ارائه دروس رسمی ارائه شده در دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب تک درس مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 13. برنامه ریزی و اجرای فرایند پذیرش دانشجو در دوره های رسمی دانشگاهی بصورت مجازی؛
 14. برگزاری جلسات آموزشی-تمرینی و توجیهی لازم در آموزش های مجازی برای اساتید و دانشجویان.

 

سایر موارد

 1. نظارت بر اجرای ضوابط آموزشی مطابق آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 2. ایجاد و/ یا پیگیری بسترهای لازم جهت برگزاری هر چه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی؛
 3. کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره های آموزشی آزاد و دوره های مجازی و تولید محتوای دروس؛
 4. بررسی های آماری و ارزشیابی عملکرد مرکز؛
 5. تهیه و اعطای گواهی/ مدرک پایان دوره های آزاد/ مجازی؛
 6. تهیه گزارش های آموزشی و مالی مربوط به مقام مافوق؛
 7. ارائه گزارش فعالیت های انجام شده و تهیه بانک اطلاعات مربوطه؛
 8. بررسی های پژوهشی در زمینه های نیازسنجی و کارآفرینی به منظور تحقق کاربردی بودن دوره های آزاد و مجازی.

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۴۰۲