کارمندان اداره کل تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۱۲۹

خانم فاطمه فراهانی

سمت: کارشناس مسئول و رییس اداره تحصیلات تکمیلی

پست الکترونیکی: postgrad@tafreshu.ac.ir

شماره تماس: 36241274 - 086

 


 

خانم زهره شاه حسینی

سمت:

کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی

کارشناس دفتر استعدادهای درخشان

پست الکترونیکی: postgrad@tafreshu.ac.ir

شماره تماس: 36241274 - 086

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۴۰۲