اداره دانش آموختگان و پذیرش

تعداد بازدید:۱۹۰۵۷

کارشناس: خانم مریم کلانتری

*******************************************

در این اداره امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان، صدور مدارک فارغ التحصیلی، نظام وظیفه و همچنین انجام ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود، انتقالی و میهمان و نیز تشکیل پرونده برای آنها انجام میشود.

 فهرست فعالیتهای این اداره به شرح زیر میباشد:

- صدور فرم تسویه حساب

- بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان

- صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی

- بررسی نحوه انجام تعهد خدمت دانش آموختگان بهره مند از مزایای آموزش رایگان

- محاسبه آموزش رایگان دانش آموختگان  ، دانشجویان انصرافی ، اخراجی  (روزانه)

- صدور گواهی لغو تعهد دانش آموختگان

- اعلام دوره ای لغو تعهد دانشجویان انصرافی،اخراجی،شاغل به تحصیل و دانش آموخته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

- صدور دانشنامه

- صدور ریز نمرات

- صدور تاییدیه تحصیلی بر اساس استعلام دانشگاهها و سازمانها

- درخواست معافیت تحصیلی از نظام وظیفه برای دانشجویان آقا

- درخواست لغو معافیت تحصیلی

- ارسال پرونده دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاهها

- بایگانی پرونده دانشجویان فارغ التحصیل

  - فرم درخواست دانشنامه و ریز نمرات تایید شده از طریق ‍پست

 - فرم درخواست ارسال گواهی موقت پایان تحصیلات از طریق پست

 - فرم درخواست ارسال نامه لغو معافیت تحصیلی از طریق پست

 

شماره تماس: 08636241273 

 

                                                                                                                                  

آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱