اداره دانش آموختگان و پذیرش

تعداد بازدید:۱۱۵۵۷

رئیس اداره: خانم سمیه یعقوبی    

شماره تماس:  08636227124 و 08636241273 و 08636241274  

************************************************************************

در این اداره امور مربوط به فارغ التحصیلی  دانشجویان  ، صدور مدارک فارغ التحصیلی  ، نظام وظیفه و همچنین انجام  ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود ، انتقالی و میهمان و نیز تشکیل پرونده برای آنها انجام میشود.

 

                  - فرم درخواست ارسال گواهی موقت پایان تحصیلات از طریق پست

                  - فرم درخواست ارسال نامه لغو معافیت تحصیلی از طریق پست

فهرست فعالیتهای این اداره به شرح زیر میباشد:

- صدور فرم تسویه حساب

- بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان

- صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی

- بررسی نحوه انجام تعهد خدمت دانش آموختگان بهره مند از مزایای آموزش رایگان

- محاسبه آموزش رایگان دانش آموختگان  ، دانشجویان انصرافی ، اخراجی  (روزانه)

- صدور گواهی لغو تعهد دانش آموختگان

- اعلام دوره ای لغو تعهد دانشجویان انصرافی،اخراجی،شاغل به تحصیل و دانش آموخته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

- صدور دانشنامه

- صدور ریز نمرات

- صدور تاییدیه تحصیلی بر اساس استعلام دانشگاهها و سازمانها

- ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود طبق دستورالعمل ثبت نام

-  ثبت نام و تشکیل پرونده برای دانشجویان انتقالی و میهمان

- درخواست معافیت تحصیلی از نظام وظیفه برای دانشجویان آقا

- درخواست لغو معافیت تحصیلی

- صدور کارت دانشجویی

- ارسال پرونده دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاهها

- بایگانی پرونده دانشجویان فارغ التحصیل

 

                                                                                                                                          اداره  دانش‌آموختگان