اداره کل آموزش - معرفی

تعداد بازدید:۳۶۳۶۶

 

                 

اداره کل آموزش دانشگاه مسئول اجرای موارد آموزشی  دانشجویان کارشناسی بر اساس آیین نامه آموزشی،دستورالعملها،بخشنامه ها و مصوبات شورای آموزشی بوده وهمچنین نظارت بر حسن اجرای موارد آموزشی را به عهده دارد. 

این اداره کل از واحدهای مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از:

                     اداره خدمات آموزشی

                     اداره دانش آموختگان و پذیرش

                      واحد امتحانات

که هر یک مسئولیتها و وظایفی را به عهده دارند لذا پیشنهاد میشود برای اطلاع ، از طریق منوی مجاور و یا لینکهای مرتبط در انتهای همین صفحه  آنهارا مطالعه فرمایید.

در حال  حاضر تعداد 12 رشته کارشناسی در این دانشگاه فعال میباشد که عبارتند از:

                    مهندسی برق-الکترونیک

                    مهندسی برق-قدرت

                    مهندسی برق-کنترل

                    مهندسی صنایع

                    مهندسی مکانیک

                    مهندسی عمران

                    مهندسی عمران-نقشه برداری

                    مهندسی شیمی

                    ریاضی کاربردی

                    ریاضی محض

                    ریاضیات و کاربردها

                     فیزیک                            

                  

           تلفن: 08636227124  و08636241273 و 08636241274

           فاکس: 08636227420