تقویم آموزشی

 

 

                                                                    تقویم آموزشی

                                                                   نیمسال دوم99-98

 

یک شنبه13 و دوشنبه14 بهمن  ماه 98  

(از طریق پورتال آموزش )

انتخاب واحد

‌شنبه 19 بهمن ماه98

شروع کلاسها

‌یکشنبه 27بهمن ماه98(از طریق پورتال)   دوشنبه28 بهمن ماه 98(مراجعه حضوری به گروه آموزشی جهت رفع اشکالات احتمالی )

 حذف و اضافه

(کارشناسی)

شنبه 13 الی چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 99

انتخاب واحد پروژه ،کارآموزی و اردوی کارورزی برای تابستان 99

شنبه 20 الی چهارشنبه24اردیبهشت ماه 99

اعلام غیبت 3/16

یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 99 تا دو شنبه 29اردیبهشت ماه99

(از طریق پورتال آموزش )

حذف اضطراری

 (کارشناسی)

شنبه 3 خرداد ماه الی چهارشنبه 21خرداد ماه 99

تکمیل فرمهای ارزشیابی از طریق پورتال

چهارشنبه 21خرداد ماه 99

پایان کلاسها

شنبه24خرداد الی دوشنبه 9تیر ماه  99

امتحانات پایانترم

شنبه 31 خرداد الی یکشنبه 8 تیر ماه99

دریافت فرم میهمانی ترم تابستان99

  • امتحانات میان ترم قبل از هفته دوازدهم نیمسال
  • برای اغلب موارد فوق اطلاعیه ای نیز در سایت دانشگاه موجود می باشد که برای اطلاع دقیق تر حتماً آنرا مطالعه کنید .

آموزش کل دانشگاه