تقویم آموزشی

 

 

                                                                        تقویم آموزشی

                                                                        ( نیمسال اول97-96 )

 

انتخاب واحد

چهار شنبه 15 شهریور  ماه 96  

(از طریق پورتال آموزش )

‌ترمیم واحد (کارشناسی)

(حذف و اضافه )

دو‌شنبه 20 شهریور ماه96(از طریق پورتال )سه شنبه 21شهریور ماه 96(مراجعه حضوری جهت رفع اشکالات احتمالی )

شروع کلاس ها

شنبه  25 شهریور ماه  96

پیش انتخاب واحد نیمسال بعد

شنبه 27 آبان  ماه الی چهارشنبه22 آذر ماه 96

اعلام غیبت 3/16

شنبه 18 الی چهارشنبه 22 آذر ماه 96

حذف اضطراری (کارشناسی)

یکشنبه26 آذر ماه96 از ساعت 8 تا دو شنبه 27 آذر ماه 96 ساعت 17

(از طریق پورتال آموزش )

تکمیل فرمهای ارزشیابی از طریق پورتال

سه شنبه 28 آذر الی چهارشنبه 6دی ماه 96

دریافت کارت امتحانی از گروه های آموزشی

شنبه 2 الی چهارشنبه13 دی ماه 96

پایان کلاس ها

چهار‌شنبه 13دیماه 96

امتحانات پایان ترم

شنبه 16 دی الی یکشنبه 1  بهمن ماه  96

 

 

 

 

برای اغلب موارد فوق اطلاعیه ای نیز در سایت دانشگاه موجود می باشد که برای اطلاع دقیق تر حتماً آنرا مطالعه کنید .

اداره کل آموزش