تقویم آموزشی

تعداد بازدید:۳۳۰۳۷

 

 

 

تقویم آموزشی

نیمسال اول 1402-1401

یک شنبه 13و دوشنبه14شهریور  ماه1401

(از طریق پورتال آموزش )

انتخاب واحد

‌شنبه 19شهریور ماه1401

شروع کلاسها

‌دو شنبه 21وسه شنبه22 شهریور ماه 1401 (از طریق پورتال آموزش)

 حذف و اضافه

(کارشناسی)

شنبه 12 الی چهارشنبه16آذر ماه 1401

اعلام غیبت 16/3

یکشنبه20 الی دو شنبه 21  آذر ماه 1401

(از طریق پورتال آموزش )

حذف اضطراری

 (کارشناسی)

شنبه 26 آذر الی چهارشنبه 7دی ماه1401 تکمیل فرمهای ارزشیابی از طریق پورتال
دوشنبه 5 الی چهارشنبه7دی ماه 1401 دریافت کارت امتحان ازطریق پورتال
چهارشنبه 7دی ماه 1401 پایان کلاسها
شنبه 10 الی 25 دی ماه 1401 امتحانات پایانترم

 

 

 

 

 

        

  امتحانات میان ترم قبل از هفته دوازدهم نیمسال

  • برای اغلب موارد فوق اطلاعیه ای نیز در سایت دانشگاه موجود می باشد که برای اطلاع  دقیق تر حتماً آنرا مطالعه کنید .

                                                                                     آموزش دانشگاه