تقویم آموزشی

 

 

                                                                    تقویم آموزشی

                                                                   نیمسال دوم99-98

 

یک شنبه13 و دوشنبه14 بهمن  ماه 98  

(از طریق پورتال آموزش )

انتخاب واحد

‌شنبه 19 بهمن ماه98

شروع کلاسها

‌یکشنبه 27بهمن ماه98(از طریق پورتال)   دوشنبه28 بهمن ماه 98(مراجعه حضوری به گروه آموزشی جهت رفع اشکالات احتمالی )

 حذف و اضافه

(کارشناسی)

شنبه 13 الی چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 99

انتخاب واحد پروژه ،کارآموزی و اردوی کارورزی برای تابستان 99

شنبه 20 الی چهارشنبه24اردیبهشت ماه 99

اعلام غیبت 3/16

یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 99 تا پنجشنبه 15خردادماه99

(از طریق پورتال آموزش )

حذف اضطراری

 (کارشناسی)

شنبه 3 خرداد ماه الی چهارشنبه 21خرداد ماه 99

تکمیل فرمهای ارزشیابی از طریق پورتال

چهارشنبه 4تیر ماه 99

پایان کلاسها

ازشنبه7تیر99

امتحانات پایانترم

شنبه 31 خرداد الی یکشنبه 8 تیر ماه99

دریافت فرم میهمانی ترم تابستان99

  • امتحانات میان ترم قبل از هفته دوازدهم نیمسال
  • برای اغلب موارد فوق اطلاعیه ای نیز در سایت دانشگاه موجود می باشد که برای اطلاع دقیق تر حتماً آنرا مطالعه کنید .

آموزش کل دانشگاه