تقویم آموزشی

 

 

                                                                    تقویم آموزشی

                                                                   نیمسال اول 99-98

 

یکشنبه 10 و دو شنبه 11 شهریور ماه 98 

(از طریق پورتال آموزش )

انتخاب واحد

‌شنبه 23 شهریور ماه98

شروع کلاسها

‌شنبه 23شهریورماه98(از طریق پورتال)

یکشنبه24شهریور ماه 98(مراجعه حضوری به گروه آموزشی جهت رفع اشکالات احتمالی )

 حذف و اضافه

(کارشناسی)

شنبه 18آبان ماه الی چهارشنبه 6 آذر ماه 98

پیش انتخاب واحد نیمسال بعد

شنبه 16 الی چهارشنبه 20 آذر ماه 98 اعلام غیبت 3/16

یکشنبه 24آذرماه 98 از ساعت 8 تا دو شنبه 25آذرماه 98 ساعت 16

(از طریق پورتال آموزش )

حذف اضطراری

 (کارشناسی)

 شنبه30آذر ماه الی چهارشنبه11 دی ماه 98

تکمیل فرمهای ارزشیابی از طریق پورتال

شنبه 30 آذر ماه الی چهارشنبه 11 دی ماه 98 دریافت کارت امتحان از گروههای آموزشی

چهارشنبه 11دی ماه 98

پایان کلاسها

شنبه 14دی ماه الی  یکشنبه 29 دی ماه  98 امتحانات پایان ترم
  • امتحانات میان ترم قبل از هفته دوازدهم نیمسال
  • برای اغلب موارد فوق اطلاعیه ای نیز در سایت دانشگاه موجود می باشد که برای اطلاع دقیق تر حتماً آنرا مطالعه کنید .

آموزش کل دانشگاه