تقویم آموزشی

 

 

                                                                    تقویم آموزشی

                                                                   نیمسال دوم 98-97

 

دوشنبه 8 و سه شنبه 9 بهمن  ماه 97  

(از طریق پورتال آموزش )

انتخاب واحد

‌شنبه 13بهمن ماه97

شروع کلاسها

‌یکشنبه 14بهمن ماه97(از طریق پورتال)

دوشنبه15بهمن ماه 97(مراجعه حضوری به گروه آموزشی جهت رفع اشکالات احتمالی )

 حذف و اضافه

(کارشناسی)

شنبه 31 فروردین ماه الی چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 98

پیش انتخاب واحد نیمسال بعد

شنبه 14 الی چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 98

انتخاب واحد پروژه ، کارآموزی و اردوی کارورزی برای تابستان 98

شنبه 21 الی چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 98 اعلام غیبت 3/16

یکشنبه 29اردیبهشت ماه 98 از ساعت 8 تا دو شنبه 30اردیبهشت ماه 98 ساعت 16

(از طریق پورتال آموزش )

حذف اضطراری

 (کارشناسی)

سه شنبه31اردیبهشت ماه الی چهارشنبه 8 خرداد ماه 98

تکمیل فرمهای ارزشیابی از طریق پورتال

شنبه 4 الی دوشنبه13 خرداد ماه 98 دریافت کارت امتحان از گروههای آموزشی

پنجشنبه 16خرداد ماه 98

پایان کلاسها

دوشنبه 20 خرداد ماه الی چهارشنبه 5  تیرماه  98 متحانات پایان ترم
شنبه 25 خردادالی چهارشنبه29 خرداد ماه 98 دریافت فرم میهمانی ترم تابستان 98
  • امتحانات میان ترم قبل از هفته دوازدهم نیمسال
  • برای اغلب موارد فوق اطلاعیه ای نیز در سایت دانشگاه موجود می باشد که برای اطلاع دقیق تر حتماً آنرا مطالعه کنید .

آموزش کل دانشگاه