تقویم آموزشی

 

 

                                                                    تقویم آموزشی

                                                                   نیمسال دوم 98-97

 

دوشنبه 8 و سه شنبه 9 بهمن  ماه 97  

(از طریق پورتال آموزش )

انتخاب واحد

‌شنبه 13بهمن ماه97

شروع کلاسها

‌یکشنبه 14بهمن ماه97(از طریق پورتال)

دوشنبه15بهمن ماه 97(مراجعه حضوری به گروه آموزشی جهت رفع اشکالات احتمالی )

 حذف و اضافه

(کارشناسی)

شنبه 31 فروردین ماه الی چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 98

پیش انتخاب واحد نیمسال بعد

شنبه 14 الی چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 98

انتخاب واحد پروژه ، کارآموزی و اردوی کارورزی برای تابستان 98

شنبه 21 الی چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 98 اعلام غیبت 3/16

یکشنبه 29اردیبهشت ماه 98 از ساعت 8 تا دو شنبه 30اردیبهشت ماه 98 ساعت 16

(از طریق پورتال آموزش )

حذف اضطراری

 (کارشناسی)

سه شنبه31اردیبهشت ماه الی چهارشنبه 8 خرداد ماه 98

تکمیل فرمهای ارزشیابی از طریق پورتال

شنبه 4 الی دوشنبه13 خرداد ماه 98 دریافت کارت امتحان از گروههای آموزشی

پنجشنبه 16خرداد ماه 98

پایان کلاسها

دوشنبه 27خرداد ماه الی  شنبه 15 تیرماه  98 امتحانات پایان ترم
شنبه 25 خردادالی چهارشنبه29 خرداد ماه 98 دریافت فرم میهمانی ترم تابستان 98
  • امتحانات میان ترم قبل از هفته دوازدهم نیمسال
  • برای اغلب موارد فوق اطلاعیه ای نیز در سایت دانشگاه موجود می باشد که برای اطلاع دقیق تر حتماً آنرا مطالعه کنید .

آموزش کل دانشگاه