تقویم آموزشی

 

 

                                                                    تقویم آموزشی

                                                                   نیمسال اول98-97

 

یک شنبه 18 و دوشنبه 19 شهریور  ماه 97  

(از طریق پورتال آموزش )

انتخاب واحد

‌شنبه 24 شهریور ماه97

شروع کلاسها

‌شنبه 24شهریور ماه97(از طریق پورتال) یکشنبه25 شهریور ماه 97(مراجعه حضوری به گروه آموزشی جهت رفع اشکالات احتمالی )

 حذف و اضافه

(کارشناسی)

شنبه 12 الی چهارشنبه 30اآبان ماه 97

پیش انتخاب واحد نیمسال بعد

شنبه 10 الی چهارشنبه 21 آذر ماه 97

اعلام غیبت 3/16

یکشنبه 25آذر ماه 97 از ساعت 8 تا دو شنبه 26آذر ماه 97 ساعت 16

(از طریق پورتال آموزش )

حذف اضطراری

 (کارشناسی)

سه شنبه27 آذر ماه الی چهارشنبه 12 دی ماه 97

تکمیل فرمهای ارزشیابی از طریق پورتال

شنبه 1 الی چهارشنبه12 دی ماه 97

دریافت کارت امتحان از گروههای آموزشی

چهار‌شنبه 12دی ماه 97

پایان کلاسها

شنبه 15 الی یکشنبه 30  دی ماه  97

امتحانات پایان ترم

  • امتحانات میان ترم قبل از هفته دوازدهم نیمسال
  • برای اغلب موارد فوق اطلاعیه ای نیز در سایت دانشگاه موجود می باشد که برای اطلاع دقیق تر حتماً آنرا مطالعه کنید .

آموزش کل دانشگاه