تقویم آموزشی

 

 

                                                      تقویم آموزشی

                                                        ( نیمسال دوم97-96 )

 

سه شنبه 10 بهمن  ماه 96  

(از طریق پورتال آموزش )

انتخاب واحد

‌شنبه 14 بهمن ماه96

شروع کلاسها

‌یکشنبه 15 و16 بهمن ماه96(از طریق پورتال ) سه شنبه 17 بهمن ماه 96(مراجعه حضوری جهت رفع اشکالات احتمالی )

ترمیم واحد

(حذف و اضافه)

(کارشناسی)

شنبه 1اردیبهشت ماه الی چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 97

پیش انتخاب واحد نیمسال بعد

شنبه 22 الی چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 97

انتخاب واحد پروژه ،کارآموزی و اردوی کارورزی برای تابستان 97

شنبه 22 الی چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 97

اعلام غیبت 16/3

یکشنبه 30 اردیبهشت97 از ساعت 8 تا دو شنبه 31اردیبهشت ماه 97 ساعت 15/30

(از طریق پورتال آموزش )

حذف اضطراری

 (کارشناسی)

سه شنبه 1خرداد الی چهارشنبه 9 خرداد ماه 97

تکمیل فرمهای ارزشیابی از طریق پورتال

شنبه 5 الی چهارشنبه16 خرداد ماه 97

دریافت کارت امتحان از گروههای آموزشی

چهار‌شنبه 16خردادماه 97

پایان کلاسها

شنبه 19 خرداد الی دوشنبه 4  تیر ماه  97

امتحانات پایانترم

یکشنبه 27 خرداد الی چهارشنبه 30 خرداد ماه97

دریافت فرم میهمانی ترم تابستان96

 

برای اغلب موارد فوق اطلاعیه ای نیز در سایت دانشگاه موجود می باشد که برای اطلاع دقیق تر حتماً آنرا مطالعه کنید .

                                   آموزش کل دانشگاه