سامانه آزمایشی پیگیری امور آموزشی دانشجویان کارشناسی (جدید)

این سامانه بطور آزمایشی برای پیگیری امور آموزشی شما طراحی شده تا شما درصورت تمایل در جریان روند انجام امورآموزشی خود قرار گیرید و نیاز به تماس تلفنی نداشته باشید. حتی خارج از ساعت اداری میتوانید درخواست خود را ثبت کنید و پس از یک روز کاری از طریق شماره پیگیری که در اختیار شما قرار میگیرد از نتیجه مطلع شوید.
 • 0
 • شماره دانشجویی:*
  1
 • نام و نام خانوادگی:*
  2
 • شماره تلفن همراه:*
  3
 • انتخاب واحدهای آموزش:*فقط یکی انتخاب کنید
  اداره دانش آموختگان(خانم کلانتری)
  اداره حین تحصیل(خانم جوهریان)
  اداره امتحانات و نمرات(آقای عزیزی)
  دفتر آموزش(خانم عابدینی)
  4
 • شرح و موضوع پیگیری (بطور خلاصه و گویا)*
  5
 • ارسال فایل:* آپلود
   6