معرفی اداره کل آموزش

تعداد بازدید:۲۱۹

 اداره کل آموزش دانشگاه مسئول اجرای موارد آموزشی دانشجویان کارشناسی بر اساس آیین نامه آموزشی، دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات شورای آموزشی بوده وهمچنین نظارت بر حسن اجرای موارد آموزشی را به عهده دارد. در حال حاضر تعداد 8 رشته کارشناسی در این دانشگاه فعال میباشد که عبارتند از:

 • مهندسی برق
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی عمران
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
 • مهندسی شیمی
 • ریاضی کاربردی
 • فیزیک   

 

این اداره کل از واحدهای مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از:

 

الف) اداره خدمات آموزشی: 

در این واحد نظارت بر کلیه امور آموزشی دانشجویان در کل دوره تحصیل طبق آیین نامه آموزشی ، بخشنامه ها و دستورالعملهای آموزشی صورت میگیرد. فعالیتهای این واحد به شرح زیر میباشد:

 • برنامه ریزی و نظارت بر انتخاب واحد،حذف و اضافه و حذف اضطراری
 • تهیه و پیشنهاد تقویم آموزشی  و اعلام آن به دانشکدها و دانشجویان
 • بررسی درخواستهای آموزشی دانشجویان ودر صورت لزوم ارجاع آن به شورا
 • بررسی کلی وضعیت انتخاب واحد دانشجویان از نظر آیین نامه آموزشی و سرفصل دروس
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
 • تخصیص کلاس برای دروس ارائه شده  و نظارت بر امور کلاسها
 • امور مربوط به درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان
 • بررسی درخواستهای تغییر رشته و انجام امور مربوط به آن
 • بررسی درخواستهای مرخصی تحصیلی و انجام  امور مربوط به آن
 • بررسی درخواستهای حذف ترم  دانشجویان و انجام امور مربوط به آن
 • بررسی در خواست انصراف از تحصیل
 • بایگانی آموزشی

 

ب) اداره دانش آموختگان و پذیرش: 

در این اداره امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان، صدور مدارک فارغ التحصیلی، نظام وظیفه و همچنین انجام ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود، انتقالی و میهمان و نیز تشکیل پرونده برای آنها انجام میشود. فهرست فعالیتهای این اداره به شرح زیر میباشد:

 • صدور فرم تسویه حساب
 • بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان
 • صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی
 • بررسی نحوه انجام تعهد خدمت دانش آموختگان بهره مند از مزایای آموزش رایگان
 • محاسبه آموزش رایگان دانش آموختگان  ، دانشجویان انصرافی ، اخراجی  (روزانه)
 • صدور گواهی لغو تعهد دانش آموختگان
 • اعلام دوره ای لغو تعهد دانشجویان انصرافی،اخراجی،شاغل به تحصیل و دانش آموخته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 • صدور دانشنامه
 • صدور ریز نمرات
 • صدور تاییدیه تحصیلی بر اساس استعلام دانشگاهها و سازمانها
 • درخواست معافیت تحصیلی از نظام وظیفه برای دانشجویان آقا
 • درخواست لغو معافیت تحصیلی
 • ارسال پرونده دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاهها
 • بایگانی پرونده دانشجویان فارغ التحصیل

 

پ) واحد امتحانات: 

در این واحد امور مربوط به امتحانات، نمرات وارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان صورت میپذیرد. فهرست فعالیتهای این بخش به شرح زیر میباشد:

 • تدارک و برنامه ریزی برگزاری امتحانات پایان ترم (صدور کارت امتحان،کلاسبندی،تخصیص شماره صندلی،تعیین مراقب ،سوالات و ...)
 • پیگیری ثبت نمرات توسط استادان محترم
 • آماده سازی سیستم برای ثبت نمرات
 • ثبت غیبت های امتحانی دانشجویان
 • ثبت غیبت بیش از حد مجاز کلاسی دانشجویان (16/3)
 • تطبیق و برابر سازی دروس دانشجویان انتقالی، تغییر رشته و انصرافی و ثبت نمره آن
 • بررسی و ثبت دروس و نمرات دانشجویان میهمان در سایر دانشگاهها
 • ارسال نمرات دانشجویان میهمان از سایر دانشگاهها
 • صدور مجوز و لیست نمره معرفی به استاد و تکدرس
 • بررسی انواع فرمهای معدل و تعداد واحد (وام ، ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ، ثبت نام  پذیرفته شدگان ارشد و ...)
 • بررسی و ارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی
 • صدور احکام دانشجویان مشروط و محروم ازتحصیل
 • بررسی و آماده کردن فرم جهت پرونده های قابل طرح در کمیسیون موارد خاص
آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۲