شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تعداد بازدید:۳۲۶

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت تهیه و تنظیم برنامه ‎های آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه، کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه فعالیت ‎های آموزشی با حضور معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، روسای دانشکده ها، مدیران گروه ها، و مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل می‎ شود. وظایف این شورا عبارت است از:

 • تدوین و پیشنهاد برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری؛
 •  تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد؛
 •  پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چارچوب برنامه مصوب به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیت ها دانشجویان دوره کارشناسی ارشد؛
 •  تعیین استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در بدو ورود؛
 •  برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی؛
 •  بررسی و اظهار نظر در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛
 •  بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس؛
 •  بررسی کیفیت آموزش و اساتید دوره های تحصیلات تکمیلی؛
 •  پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های جدید تحصیلات تکمیلی به شورای دانشگاه؛
 •  تصویب استاد راهنما و مشاور پیشنهادی؛
 • تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد؛
 •  تعیین اعضاء هیأت داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه؛
 •  تعیین زمان دفاع از پایان نامه دانشجویان بر اساس گزارش پایان کار استاد راهنما؛
 •  نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی؛
 •  دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر سه ماه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛
 •  رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پایان نامه؛
 •  تدوین راهنمای نگارش پایان نامه؛
 •  طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛
 •  تدوین گزارش دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها، مقاطع و برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف؛
 •  پیشنهاد راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود؛
 • موافقت با فرصت تحصیلی اضافی/ مرخصی تحصیلی/ مهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد در چهارچوب آیین نامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛
 • بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا.
آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۴۰۲