معاون اداره کل آموزش

تعداد بازدید:۱۹۰

 

آقای حمید عزیزی

تلفن تماس: 36241479-086

 

شرح وظایف: 

 • مدیریت سامانه های آموزش (سما سامانه، سامانه درخواستها و ....)
 • انجام امور مربوط به پورتال سازمان سنجش (آزمون سراسری کارشناسی)
 • مشارکت در دریافت و ارسال کلیه مکاتبات حوزه مدیریت آموزشی
 • انجام کلیه امور محوله از سوی مدیر و معاون آموزش
 • انجام امور مربوط به حوزه امتحانات و آزمون سراسری
 • همکاری و همفکری در خصوص رفع مشکلات آموزشی ادارات آموزش دانشکده های تابعه
 • تعامل و همکاری با دانشجویان و اساتید در خصوص حل مشکلات مربوط به پورتال
 • مشارکت در ثبت نمرات دانشجویان، تطبیق دروس و معادلسازی دروس دانشجویان انتقالی و تعییر رشته
 • مشارکت در انجام امور ثبت نام و پذیرش شدگان آزمون سراسری
 • مشارکت، همکاری و همفکری در تدوین برنامه های عملیاتی، راهبردی و عملکردی مدیریت امور آموزشی
 • مشارکت در اجرای کلیه امور داخلی مدیریت آموزشی
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولین ذیربط
 • ارائه پیشنهاد و نوآوری در حیطه امور محوله
 • همکاری و همفکری با واحدهای دانش آموختگان، اداره خدمات آموزشی جهت انجام بهتر امور مربوطه
آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۲