تقویم آموزشی

تعداد بازدید:۷۶۸۱

تقویم آموزشی

عنوان نیمسال خلاصه تقویم آموزشی تقویم دانشجویان کارشناسی تقویم دانشجویان تحصیلات تکمیلی تقویم روسای دانشکده ها و همکاران آموزش
نیمسال دوم 1403-1402 مشاهده فایل مشاهده فایل مشاهده فایل مشاهده فایل
نیمسال اول 1403-1402 مشاهده فایل مشاهده فایل مشاهده فایل مشاهده فایل
نیمسال دوم 1402-1401 مشاهده فایل مشاهده فایل مشاهده فایل مشاهده فایل

 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۳