آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
راهنمای مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تفرشآیین نامه ها
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد مصوب وزارت علوم مربوط به دانشجویان ورودی ۹۴ به بعدآیین نامه ها
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب وزارت علوم مربوط به دانشجویان ورودی قبل از ۹۴آیین نامه ها
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره دکتری دانشگاه تفرشآیین نامه ها
آیین نامه آموزشی دوره دکتری مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشجویان ورودی ۹۵ و بعد از آنآیین نامه ها
آیین نامه آموزشی دوره دکتری مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشجویان ورودی ماقبل ۹۵آیین نامه ها
آیین نامه جدید میهمانی و انتقالی ابلاغی وزارت عتف مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱آیین نامه ها
آیین نامه نظام وظیفهآیین نامه ها
نکات مهم در خصوص امتحاناتآیین نامه ها
شیوه نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی (ورودی ۹۳ و بعد از آن)آیین نامه ها
آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگرآیین نامه ها
آیین نامه میهمانی و انتقالآیین نامه ها
آیین نامه جدید آموزشی کارشناسی مصوب جلسه ۸۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای عالی برنامه ریزی (مربوط به دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ وبعد از آنآیین نامه ها
آیین نامه آموزشی کارشناسی مصوب جلسه ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ شورای عالی برنامه ریزی (مربوط به دانشجویان ورودی ۱۳۹۱ و۱۳۹۲آیین نامه ها
آیین نامه آموزشی کارشناسی مصوب جلسه ۳۳۹ شورای عالی برنامه ریزی اردیبهشت ۱۳۷۶(مربوط به دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۰ و ماقبل)آیین نامه ها