اطلاعیه تمدید سنوات تحصیلی و معافیت تحصیلی کارشناسی

۱۰ آبان ۱۳۹۵ | ۱۸:۰۳ کد : ۱۰۳۰ رویدادها
تعداد بازدید:۶۴۵۹

اطلاعیه

تمدید سنوات تحصیلی و معافیت تحصلی دانشجویان کارشناسی

 

  ***************************************

تمدید سنوات تحصیلی:

به اطلاع میرساند با عنایت به ماده 15 آیین‌نامه آموزشی ابلاغی سال 1393 مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان کارشناسی چهار سال (8نیمسال) است و دانشگاه می تواند با تقاضای دانشجو در شرایط خاص و با موافقت شورای آموزشی حداکثر تا 2 نیمسال این مدت را در قبال دریافت شهریه افزایش دهد .

لذا دانشجویانی که نیاز به افزایش سنوات اضافی(نیمسال نهم یا دهم) دارند لازم است تا قبل از امتحانات ترم قبل ازآن، فرم مخصوص درخواست تمدید سنوات را تکمیل و به آموزش دانشگاه تحویل نمایند تا در دستورکار شورای‌آموزشی قبل انتخاب‌واحد قرار گیرد .

بدیهی است انتخاب‌واحد نیمسال های نهم و دهم منوط به ارائه درخواست به موقع و موافقت شورای‌آموزشی‌‌‌می‌باشد .

تمدید سنوات نیمسالهای یازدهم و بیشتر با مجوز کمسیون موارد خاص امکان پذیر است.

موارد فوق شامل دانشجویان ورودی 93 و بعد ازآن و همچنین دانشجویان ورودی 92 که مشمول آیین‌نامه 93 هستند می‌شود.

تمدید سنوات معافیت تحصیلی نظام وظیفه (آقایان مشمول نظام وظیفه):

معافیت تحصیلی صادر شده از سوی سازمان نظام وظیفه برای دانشجویان پسر مشمول 5 سال(10 ترم) است ، لذا دانشجویان پسر که تا پایان نیمسال دهم (5 سال)  فارغ اتحصیل نشده اند (درس باقی مانده و یا نمره ثبت نشده دارند) لازم است قبل از شروع نیمسال یازدهم درخواست تمدید سنوات تحصیلی خود را به کمسیون موارد خاص ارائه نمایند و در صورت موافقت کمسیون جهت دریافت نامه تمدید سنوات خطاب به نظام وظیفه به اداره آموزش مراجعه و شخصا آن را به پلیس 10+ ارائه نمایند و در صورت صدور مجوز ادامه تحصیل از سوی نظام وظیفه و ارائه مجوز سنوات ارفاقی صادر شده  به اداره آموزش دانشگاه ، میتوانند به تحصیل ادامه دهند.

توجه:

- این مراحل نبایستی بیش از 2 ماه از ابتدای نیمسال تمدید شده بطول انجامد.

-  مراحل مذکور برای تمدید سنوات نیمسالهای 12 و بیشتر نیز لازم است بطور کامل انجام شود.

- عواقب ناشی از عدم پیگیری و مراجعه به موقع دانشجو متوجه وی  میباشد.

- موارد تمدید سنوات معافیت تحصیلی مربوط به کلیه دانشجویان کارشناسی پسر مشمول نظام وظیفه میشود. 

               دانلود فرم درخواست تمدید سنوات تحصیلی                                             

                                                                                                       اداره کل آموزش      


( ۱۵ )

نظر شما :