اطلاعیه برگزاری امتحانات میان ترم ریاضی ۱ نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیه برگزاری امتحانات میان ترم ریاضی ۱ نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیه برگزاری امتحانات میان ترم ریاضی ۱ نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۲۴ مهر ۱۴۰۱ | ۱۲:۳۶ کد : ۶۶۸۵ رویدادها
تعداد بازدید:۸۱

( ۱ )

نظر شما :