اصلاحیه اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اصلاحیه اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۸:۱۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹۸۷

انتخاب واحد نیمسال دوم (1402-1401)

انتخاب واحد نیمسال دوم(1402-1401با توجه به تقویم آموزشی دانشگاه طبق برنامه زمانبندی ذیل از طریق سامانه آموزشی هم آوا انجام خواهد شد.

سال ورود

تاریخ

ساعت

ورودی 98و ما قبل

سه شنبه 1401/11/18

8:30

الی 

12

ورودی 99

سه شنبه 1401/11/18

13

الی 

16

ورودی 1400

چهار شنبه 1401/11/19

8:30

الی 

12

             ورودی 1401                    

چهار شنبه 1401/11/19

13

الی 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین روز چهارشنبه 1401/11/19از ساعت 16 تا ساعت 24 همان روز انتخاب واحد برای همه دانشجویانی که به هر دلیل در فرصت تعیین شده موفق به انتخاب واحد نشدهاند (همه ورودی‌ها) باز خواهد بود.

دانشجویان ترم دهم و بیشتر لازم است درخواست تمدید سنوات بدهند لذا اطلاعیه آن را مطالعه کنید .

شروع کلاس‌ها: یکشنبه 1401/11/23

کلیه کلاس ها و فعالیت های آموزشی از تاریخ 1401/011/23 (مطابق با تقویم آموزشی ) شروع خواهد شد . به اساتید محترم نیز تأکید شده است که کلیه کلاس ها با هر تعداد دانشجو ( حتی یک نفر ) تشکیل گردد و حضور و غیاب توسط دفتر نظارت و ارزیابی و همچنین اداره آموزش کنترل و جهت اعمال در سیستم آموزش جمع آوری خواهد شد .   

نکات بسیار مهم درخصوص انتخاب واحد:

  1. انتخاب واحد فقط از طریق پورتال و در تاریخهای اعلام شده صورت می‌گیرد و هیچگونه فرصت دیگری جهت  انتخاب واحد با تأخیر برای دانشجویانی که به هردلیل نسبت به انتخاب واحد خود اقدام ننمایند در نظر گرفته نخواهد شد.
  2. دانشجویان در مرحله حذف و اضافه مجاز به اخذ 2 درس، حذف 2 درس و تغییر گروه 1 درس در صورت داشتن شرایط بوده و امکان انتخاب واحد برای آنان در این مرحله وجود نخواهد داشت.
  3. رعایت کلیه موارد آموزشی در مرحله انتخاب واحد و حذف‌واضافه ازجمله پیشنیاز، همنیاز، تطابق درس از نظر تعداد واحد و نام درس با سرفصل دروس رشته دانشجو، تداخل برنامه هفتگی، تداخل  برنامه امتحانی، حداقل واحد و سقف واحد به عهده دانشجو  بوده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور، در هر زمان از ترم که مشخص شود (حتی زمان امتحان پایان‌ترم) درس غیر مجاز حذف خواهد شد.
  4. تمام دروسی که تحت عنوان دروس ارائه شده در پورتال آموزشی نمایش داده میشود مربوط به رشته شما نیست لذا دانشجویان دقت نمایند دروس انتخابی دقیقاً مطابق با سرفصل دروس رشته آنها باشد. دانشجویان رشته فیزیک ورودی 94 به بعددروسی که  که عبارت ( 94 به بعد ) و رشته نقشه برداری (ورودی 95 به بعد ) دروسی که عبارت (95 به بعد )مشخص شده اخذ نمایند.
  5. در مرحله حذف و اضافه امکان حذف دروسی که تعداد دانشجوی ثبتنامی در آن برابر و با کمتر از حدنصاب باشد، نخواهد بود.
  6. در دروس انتخابی امکان حذف و حذف اضطراری د رسی که همنیاز درس دیگری است نخواهد بود.
  7. بدلیل امکان تغییر برنامه هفتگی و امتحانی برخی از دروس از طرف گروههای آموزشی، دانشجویان موظف هستند در مرحله حذف و اضافه و پس از آن حتما دروس انتخابی خود را دقیقاً کنترل و بررسی کنند در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه عدم اطلاع از تداخل برنامه هفتگی و امتحانی و یا حذف دروس بدلیل به حد نصاب نرسیدن به عهده دانشجو می باشد.
  8. دانشجویان میبایست به اطلاعیههایی که در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه  در سایت دانشگاه صفحه معاونت آموزشی و یا صفحه گروههای آموزشی اعلام میگردد، توجه نمایند.
  9. دانشجویان شبانه لازم است قبل از انتخاب واحد حداکثر تا تاریخ 1401/11/13جهت تسویه حساب شهریه و پرداخت علی الحساب نیمسال مذکور اقدام نمایند.    

  اداره کل آموزش دانشگاه

                                                                                                           

                    


( ۸ )

نظر شما :